Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Басейнова Дирекция „Черноморски район” и РИОСВ – Шумен обявяват традиционния конкурс „Мисли зелено – пази природата“

Басейнова Дирекция „Черноморски район” и РИОСВ – Шумен  обявяват традиционния конкурс „Мисли зелено – пази природата“, който е посветен на Деня на биологичното разнообразие – 22 май. Идеята на конкурса е да провокира учениците от Варна, Шумен, Добрич и Търговище да представят знанията си за биоразнообразието, защитените растителни и животински видове и как да бъдат опазени. Участниците могат да се включат индивидуално в две възрастови групи. Децата от 4 до 10 годишна възраст ще могат да се представят с плакат или макет, а по-големите от 11 до 14 години ще могат да участват с тематична презентация.

Творбите трябва да съдържат име и презиме на участниците, възраст, местоживеене и учебно заведение и да бъдат изпратени в срок не по-късно от 1 юни 2021 г. на един от следните адреси:

РИОСВ – Шумен: гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 71, ет. 3

БДЧР:  гр. Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33

За Конкурса

Презентациите трябва да се изпращат на електронните пощи на РИОСВ – Шумен: pr@riosv-shumen.eu. и на БДЧР: pr@bsbd.org и да съдържат информация за авторите.

Експертно жури ще определи по оригиналност победителите в двете категории, а класирането ще бъде оповестено на 5 юни - Световния ден на околната среда на електронната страница на РИОСВ – Шумен и БДЧР: https://riosv-shumen.eu/index.php и https://www.bsbd.org/. За победителите в двете възрастови групи организаторите предвиждат предметни награди за първо, второ и трето място.

12.05.2021 г.