Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

За шеста година МОСВ е партньор на „Да изчистим България заедно“

Както и през предходните години на кампанията, събраните отпадъци от замърсените терени ще се депонират на съществуващите общински и регионални депа в периода 16 и 17 септември без да се заплащат отчисления по чл. 60 и 64 от Закон за управление на отпадъците.
Ренета Колева, изпълнителен директор на  ПУДООС, предаде на организаторите на инициативата материалите, които ще бъдат разпределени  по общините в страната. В акцията участва и талисманът на кампанията – Зеленко Зеленков.
В деня на есенното почистване – 16 септември, експертите от регионалните екоинспекции и МОСВ ще обобщят данни за количеството събрани и депонирани отпадъци.
Ръководният екип, служителите на централната администрация и изнесените структури на министерството ще се включат активно в инициативата на bТВ Media Group.

Пресцентър на МОСВ