Басейнова дирекция Черноморски район

Резултатите от пробите, взети край Камен бряг, отчитат достигане на обичайните стойности за крайбрежните води в района

Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) анализира резултатите от изпитване на водната проба, взета на 29.09.2021 г. след прекратяване на дейностите по претоварване на  заседналия кораб.

Измерената стойност за азот амониев показва понижение на концентрациите му и приближаване към стойността, измерена в понеделник, 27.09.2021 г., преди започване на прехвърлянето на товара.

БДЧР продължава всекидневно да следи състоянието на водите в Черно море. Към момента експерти на БДЧР и РЛ - Варна са на място за следваща проверка и пробонабиране от морските води в близост до авариралия кораб.

30.09.2021 г.