Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Провеждане на форум за чистотата и състоянието на Черно море