Басейнова дирекция Черноморски район

Световен ден на околната среда – 5 юни 2023 г.

Светът е залят от пластмаса. Всяка година се произвеждат повече от 400 милиона тона пластмаса, като половината от тях са проектирани да се използват само веднъж. От тях по-малко от 10 процента се рециклират. Приблизително 19-23 милиона пластмасовите изделия попадат в езера, реки и морета. Днес пластмасата задръства нашите сметища, изтича в океана и се изгаря в токсичен дим, което я прави една от най-сериозните заплахи за планетата.

Кампанията за Световния ден на околната среда за 2023 г. #BeatPlasticPollution призовава за глобални решения за борба със замърсяването с пластмаса. Ще покаже как страните, бизнеса и хората се учат да използват материала по-устойчиво, предлагайки надежда, че един ден замърсяването с пластмаса ще остане в историята.

Повече информация: https://www.worldenvironmentday.global/ .

БДЧР  ще отбележи празника със следните инициативи:

  • Участие в семинар за Световния ден на околната среда, заедно с институциите пряко свързани с нейното опазване на 02.06.2023 г.
  • Открит урок и беседа сред природата с учениците от трети клас на основно училище „Петко Р. Славейков“, гр. Варна на 04.06.2023 г., местност „Добрева чешма“, гр. Варна
  • Почистване на района около сградата на БДЧР от експерти на дирекцията, на 05.06.2023 г.
  • Беседа и демонстрация на апаратура на РЛ Варна пред учениците от 7-ми клас при Основно училище „Димчо Дебелянов“, гр. Варна на 07.06.2023 г.