Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Проект CeNoBS продължава активно своите дейности и през 2020 г.

Проект „CeNoBS – се реализира  в подкрепа за изпълнението на РДМС в Черно море чрез създаване на регионална мониторингова система за китоподобни (D1) и шум (D11) за достигане на добро екологично състояние”, съфинансиран от Европейския съюз.

Проектът обединява 10 партньори от черноморските страни Румъния, България, Украйна и Турция (НПО Mare Nostrum, Министерство на водите и горите и Национален институт за морски изследвания и развитие на Румъния; Зелени Балкани, Институт по Океанология - БАН и Басейнова Дирекция „Черноморски район“, България; Украински Научен център за екология на морето; ТУДАВ и Черноморски технически университет, Турция) и Секретариата на споразумението за опазване на китоподобните в Черно и Средиземно море и прилежащата Атлантическа зона (ACCOBAMS).

Проектът и дейностите по него целят да подпомогнат изпълнението на втората фаза по прилагането на РДМС. Сред основните цели на проекта е попълване на оскъдните данни за разпространението и числеността на популациите на китоподобните бозайници в Черно море, въздействието на приулова (случайния улов в риболовни уреди) върху тези защитени видове и да обогатят националния и трансграничен опит за прилагане на ефективен мониторинг на шумовото въздействие. Крайните резултати ще подпомогнат компетентните органи за прилагането на РДМС в България и Румъния, както и ще популяризират целите на директивата в съседни страни, които не са членки на ЕС, с което да се подобри координацията между страните в  Черноморския регион и хармонизация на методите за мониторинг.

От месец юни 2020 г. всички събития и новини са налични на интернет страница на проекта: www.cenobs.eu

15.06.2020 г.