Басейнова дирекция Черноморски район

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

Басейнова дирекция „Черноморски район” изпълнява регулярно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и сателитно наблюдение, не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента:

  • Прогнозата за северозападната част на Черно море до 19 юли се запазва стабилно благоприятна;
  • На сателитните изображения не се наблюдава замърсяване в изключителната икономическа зона на България.

Басейнова дирекция „Черноморски район със съдействието на Регионална дирекция “Гранична полиция“ и Регионална лаборатория - Варна към ИАОС наблюдават ежеседмично състоянието на морските води, вкл. в трите допълнителни пункта в бреговата зона – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.

Получените до момента резултати за всички изследвани пунктове сочат, че не е налице замърсяване на морските води с посочените в плана за мониторинг вещества (по показателите, за които са налични норми). По показателите, за които липсват норми, се следи тенденцията, свързана с изменението на концентрацията/ активността. Не се наблюдава тенденция, свързана с повишаване на концентрацията/ активността на изследваните вещества.