Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

МОСВ представи приоритетите в околната среда пред Американската търговска камара към ЕС

Сред основните национални приоритети на България Николова открои подобряване качеството на атмосферния въздух. Акцент в разговорите беше поставен върху пакета „Кръгова икономика“, по-доброто регулиране, взаимовръзката между химикали, отпадъци и продукти, предотвратяването на отпадъците от пластмаса, както и изменението на климата. Зам.-министърът съобщи, че в рамките на Българското председателство МОСВ и Европейската комисия организират конференция за екоиновациите (в периода 5-6 февруари 2018 г.), към която американските компании проявиха интерес за участие.

nikolova_amcham2От организацията приветстваха очертания от Българя приоритет за по-добро регулиране и изтъкнаха необходимостта от предвидимост в европейското екологично законодателство. Американската търговска камара към ЕС е базирана в Брюксел и има за цел да подпомага американските компании при достъпа до пазара на ЕС, както и по въпроси на конкуренцията и инвестициите.