Басейнова дирекция Черноморски район

Световен ден на влажните зони

ФОНД ДЕЙСТВИЯ ЗА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ПРЕЗ 2022 г. - тук.

Презентация - тук.