Басейнова дирекция Черноморски район

Резултати от изследване на пробите, взети на 3 юли 2023г. от крайбрежни морски води