Басейнова дирекция Черноморски район

Международния ден на правото да знам

   Номинациите се провеждат по повод деветото отбелязване на Международния ден на правото да знам в България. Церемонията ще се състои на 28 септември 2011 г., сряда, от 17.00 часа в Националния пресклуб на БТА.
    Резултатите от проведено през февруари тази година проучване на „Програма Достъп до информация” показват, че РИОСВ в Русе, Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково са изпълнили задълженията си за активно публикуване на обществена информация и са отговорили в срок на подадените електронни заявления. Екоинспекциите участват в номинациите в тази категория със своите подробни и актуални интернет страници. Те са динамични и осигуряват актуална и пълна информация за работата на инспекциите. Има специално създаден раздел за достъп до обществена информация, съдържат публикации на обявления за издаване на разрешителни, регистри, контролни проверки, нормативни документи от българското и европейското законодателство.
    При наследена практика на мълчалив отказ, за период от две години ръководството на МОСВ успя да възстанови принципите на открито управление, диалог с всички партньори, контрол и отчет пред обществото и да подчини дейността на ведомството на прозрачни правила и улеснено издаване на различни документи.
    МОСВ се присъединява към отбелязването на Международния ден на правото да знам, като обявява 28 септември 2011 г. за Ден на отворените врати за централната администрация, Изпълнителната агенция по околна среда и регионалните структури на министерството на територията на цялата страна.
    Денят на правото да знам е кулминация в кампаниите на много неправителствени организации и институции по света за прозрачно, отчетно и отворено управление. Той се отбелязва от 60 организации в над 40 страни.