Басейнова дирекция Черноморски район

РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023