Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Водните нива в повечето речни басейни се понижават