Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

На 8 ноември ще заседава басейновият съвет във Варна

Басейновият съвет е държавно-обществен консултативен орган, който подпомага  управлението на водите в БДЧР. В състава на съвета са включени представители на областни и общински администрации, регионални структури на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, ВиК - дружества, Българска академия на науките, висши учебни заведения, неправителствени организации и фирми водоползватели.