Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР и РИОСВ-Варна провериха сигнал за замърсяване на Южен и Централен плаж - гр. Варна