Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Резултатите от водните проби отчитат задържане на обичайните стойности за крайбрежните води в района на авариралия кораб “Vera Su”

Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) анализира резултатите от изпитване на водната проба, взета на 30.09.2021 г., два дни след прекратяване на дейностите по претоварване на  заседналия кораб “Vera Su”

Измерената стойност за азот амониев показва тенденция на задържане до стойностите, измерени преди започване на прехвърлянето на товара.

БДЧР продължава всекидневно да следи състоянието на водите в Черно море в непосредствена близост до заседналия  кораб.

01.10.2021 г.