Басейнова дирекция Черноморски район

Среща на Министрите на околната среда на България и Румъния

    На двустранна среща днес министър Нона Караджова и министърът на околната среда и горите на Румъния Ласло Борбли постигнаха споразумение за декларираните в документа намерения за двустранно сътрудничество. Те се договориха между двете страни да бъде подписано ново Споразумение за разбирателство и сътрудничество в областта на опазването на околната среда, което да актуализира принципите, заложени в споразумението от 1991 г., и да отговаря на новите предизвикателства пред страните като членки на ЕС и НАТО. В него ще бъдат заложени всички теми от взаимен интерес като Натура 2000, управление на отпадъците, изменение на климата, устойчиво развитие и др.
   Двамата министри декларират готовност страните да работят съвместно по европейската Директива за морската стратегия, като отчитат спецификата на Черно море и неговата екосистема, както и обстоятелството, че между черноморските страни само България и Румъния са членки на ЕС, ангажирани с прилагането на високите изисквания и стандарти на директивата. Беше решено в периода 31 октомври – 2 ноември т.г. да бъде проведена предварителна работна среща на експертно равнище във Варна за изготвяне на проект на програма за съвместни действия за постигане на желания статус за опазване на Черно море. Двамата министри назначиха и съвместно заседание на 17 ноември т.г. по Споразумението за сътрудничество между двете министерства в областта на водите, подписано през 2004 г., с цел неговият обхват да бъде разширен за съвместна работа и по европейската Директива за наводненията.

ПРЕСЦЕНТЪР на Басейнова дирекция - Варна