Басейнова дирекция Черноморски район

МОСВ определи три допълнителни пункта за мониторинг, разположени в бреговата зона