Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Конкурс за държавен служител

 

 

С П И С Ъ К

 

 

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен

в Басейнова дирекция „Черноморски район“

 

 

Име, презиме, фамилия

  1. Десислава Димитрова Иванова
  2. Станислав Денчев Миланов
 

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест и интервю на 18.09.2018 г. /Вторник/ от 11.00 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Иринка Димитрова

 

Дата: 05.09.2018 г.