Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР извърши проверка по сигнали за замърсяване на плажове в к. к. „Слънчев ден“ и с. Кранево