Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Проверен е сигнал за незаконно изземване на инертни материали – баластра в р. Двойница

На 28.11.2020 г., следобед в Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) е получен сигнал от Община Несебър, които съвместно с РПУ – Несебър са установили изземване на наносни отложения от река Двойница. Експертите на БДЧР предприеха незабавна проверка по сигнала.

На място в местност „Мегдан терла“ на 3 км от с. Козница, общ. Несебър  експертите на БДЧР се присъединиха към проверката съвместно със служителите на Община Несебър и на РУ на МВР Несебър. Констатирано е наличие на багер в руслото на реката и служители на МВР, извършващи проверка на багериста.

На мястото се констатира, че реката е изцяло пресъхнала и са установени в руслото на реката следи от изгребване на наносни материали в участък с дължина 200 метра по цялата ширина на реката (около 5 метра). До приключване на проверката органите на МВР продължават работа с багериста за изясняване на обстоятелствата по сигнала.

БДЧР ще предприеме действия по компетентност, след приключване на работата на РУ на МВР – Несебър и предоставяне на информация по случая.

29.11.2020 г.