Басейнова дирекция Черноморски район

МОСВ засилва мониторинга на крайбрежните морски води