Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Басейнова Дирекция „Черноморски район” и РИОСВ – Шумен обявяват победителите в конкурса „Мисли зелено – пази природата“

 

КЛАСИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ

КОНКУРСА „МИСЛИ ЗЕЛЕНО – ПАЗИ ПРИРОДАТА“,

ОРГАНИЗИРАН ОТ БДЧР И РИОСВ – ШУМЕН

ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТИТЕ ВАРНА, ДОБРИЧ, ШУМЕН И ТЪРГОВИЩЕ


В категория „Тематична презентация“:

I-во място – Б. Манолов – 11 г., 6 б клас  ОУ„Йордан Йовков“, гр. Каварна

I-во място – Ек. Млечкова- 14 г., 7 б клас ОУ„Йордан Йовков“, гр. Каварна

II- ро място   -  В. Стаменова и Т. Свиленова, 12 г., 6 клас, СУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен

III то място  - Ел. Узунова и Ал. Реджебова, 11 г. 5 клас СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен

В категория „Плакат“:

I-во място -  Л. Маринова, СУ "Панайот Волов" - гр. Шумен

В категория  „Есе“:

I-во място -   Ел. Тодорова,  ОУ ,,Йордан Йовков" -7 б клас., гр. Каварна

Специални награди:

  1.      А. Дякова - 7 клас, I ОУ "Христо Ботев", гр. Търговище
  2.      О. Исмаил - 5 клас, ЦПЛР - ОДК "Анастас Стоянов"", гр. Шумен
  3.      Ш. Исмаилова,  ЦПЛР- Средношколско общежитие №2, гр.Шумен
  4.      Kр. Горанова, 12 г., 6 клас в СУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен

На класираните на първите места, както и за отличилите се със специално участие от организаторите са подготвили предметни награди, които ще бъдат изпратени по пощата.