Басейнова дирекция Черноморски район

МОСВ публикува отчет

   Министерството подчини дейността си на принципите на открито управление, диалог с всички партньори, контрол и отчет пред обществото, създаване на конкурентна среда за бизнеса с прозрачни правила и намаляване на бюрокрацията, времето и цената на услугите за бизнеса и гражданите.
    С ревизия на проекти по Оперативна програма «Околна среда», програма ИСПА и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда на българските данъкоплатци бяха спестени над милиард и триста милиона лева.

   Отчет за работата на МОСВ в периода юли 2009 г. – юли 2011 г.

Пресцентър на Басейнова дирекция - Варна