Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Басейнова дирекция „Черноморски район“ извърши проверка с дрон

На височина около 20-30 метра дронът облетя район от 600 м от стената на яз. „Цонево“ надолу по течението на реката. Дронът показа, че в участък с ширина приблизително 100 м проводимостта на реката не е нарушена и не са открити нерегламентирани дейности.

Дронът има техническа възможност да се отдалечи на 1,6 км от дистанционното и да достигне около 200 м височина при вятър до 30 м/сек. Използването на новата технология в проверките и в работата на експертите дава възможност за проследяването на по-големи територии за по-кратко време.