Басейнова дирекция Черноморски район

Предупреждение за обилни валежи до 10.07.2010 г.

     Във връзка с данни от оперативното звено към МОСВ, за очаквани обилни валежи до 10.07.2010 г., Басейнова дирекция - Варна  предупреди кметовете на общините Бургас, Варна, Каварна и Шабла да предприемат мерки за осигуряване на нормалното функциониране на отводнителната инфраструктура в населените места.

     Басейнова Дирекция за Черноморски район напомня, че съгласно Закона за водите е необходимо всяка община да информира своевременно за настъпили преливания на язовири, разливания на реки, наводнения и др. на телефон 0886/ 406 816 и факс 052/ 631 448.

     Експерти от дирекцията осигуряват денонощно дежурство и следят за промяна в обстановката предвид очакваните валежи.

Пресцентър  на БДЧР – Варна