Басейнова дирекция Черноморски район

Раздел 8. Актуализация на регистъра на всички подробни програми и планове в обхвата на черноморския басейнов район, отнасящи се за отделни басейни, подбасейни, сектори, проблеми или типове води

Раздел 8. Актуализация на регистъра на  всички подробни програми и планове в обхвата на черноморския басейнов район, отнасящи се за отделни басейни, подбасейни, сектори, проблеми или типове води

Приложения:

Приложение 8. – Регистър на планове и програми;